Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: zso/zp/1/2008 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2008-12-23 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: pierwsze Czy dopuszczono składanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej

Znak sprawy: ZSO.341/1/2006 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-02-06 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Zakup i dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

Znak sprawy: ZSO.341/2/2006 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-02-06 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert...

Zakup i dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS- 2015

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-09-30 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...