Sposoby załatwiania spraw

1. W sekretariacie szkoły w godz. od 7.30 do 15.30
2. Przyjęcia interesantów - Dyrektor szkoły przyjmuje:
Wtorek 9.00 - 14.00
Czwartek 9.00 - 14.00
3. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nieobowiązkowych, kół zainteresowań, organizacji pracy szkoły, godzin pracy nauczycieli można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: (044) 6341-170 lub za pomocą poczty elektronicznej: adres e-mail: zelowzso@gmail.com . 
4. Szkoła nie udostępnia prywatnych danych osobowych dzieci, rodziców i nauczycieli.
5. Legitymacje szkolne wyrabiane są dla uczniów w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach od 8.00 - 15.30. W celu wyrobienia legitymacji szkolnej uczeń powinien dostarczyć zdjęcie, na odwrocie którego znajduje się wyraźnie napisane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i klasa do której uczęszcza.
6. Zaświadczenia dotyczące uczniów naszej szkoły, niezbędne przy załatwianiu spraw w innych instytucjach wydawane są w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
7. Przyjęcia uczniów do klas I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej określa regulamin rekrutacji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 23:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 205
08 września 2017 11:16 (Marzanna Socha) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2016 23:12 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2016 23:11 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.